Nadat uw naaste is overleden weet u misschien niet goed welke acties u moet ondernemen. Er komt een hoop kijken bij het regelen van een uitvaart. In korte tijd moeten veel dingen worden geregeld.

Arts direct na overlijden
Na het overlijden van uw naaste moet u eerst contact opnemen met een arts, in veel gevallen uw huisarts. Een arts dient het overlijden vast te stellen en een schriftelijke verklaring van overlijden af te geven. Zonder deze verklaring mag een uitvaartverzorger geen verdere acties in gang zetten, zoals verzorgen of overbrengen.

Nadat de arts is geweest
Nadat u een verklaring van de arts heeft kunt u contact met mij of een andere uitvaartbegeleider opnemen. Ik zal dan in overleg met u bepalen wat er verder gebeurt. In veel gevallen betekent dit dat ik zo snel mogelijk op naar u toekom en we samen bepalen wat er verder gebeurt met uw naaste. Thuis opbaren of op andere locatie, met elkaar uw naaste verzorgen of laten verzorgen door professionele verzorgers. Uw wens en de wensen van de overleden staan hierin centraal. We bespreken deze met elkaar en ik zal vanuit deze wensen actie ondernemen.

Keuze voor uitvaartbegeleider
Ook indien uw naaste een uitvaartverzekering heeft bent u in principe vrij om zelf een uitvaartbegeleider te kiezen. Neem gerust telefonisch contact met mij op als u twijfelt over de mogelijkheden van keuze binnen de verzekering. Ik ben 7 dagen per week bereikbaar.

Eerste verzorging en opbaring
Tijdens ons eerste gesprek bepalen we met elkaar wat er verder met uw naaste gebeurt. We bespreken wat u graag wilt. Er zijn in principe geen goede of foute keuzes. Misschien wilt u dat uw naaste thuis wordt opgebaard, op bed of in de kist. Of misschien toch liever op een andere locatie. Veel is mogelijk. Zodra u een keuze heeft gemaakt neem ik vanuit die beslissingen actie.

De dagen na het overlijden
De eerste dagen na het overlijden moet er veel worden geregeld. Een begrafenis- of crematieplechtigheid, rouwkaarten, advertentie, condoleancebezoek, bloemen, muziek, catering, diapresentatie enzovoorts. Afhankelijk van uw wensen en budget spreken we af wat er gaat gebeuren. Ik maak ook een prijsopgave voor u zodat u weet waaraan u financieel toe bent.